Från Kina till Skövde

Bonny och Sutor var båda mycket framgångsrika universitetslärare i speldesign och spelutveckling i Kina. Idag är de en del av ekosystemet i Sweden Game Arena i Skövde.

Bonny, Ran Zhang, och Sutor, Yanhui Su, kommer båda från Kina och har examen från ett av Kinas mest berömda universitet för animation. Efter examen begav de sig till Shanghai för att arbeta som universitetslärare. Bonny arbetade som lärare i speldesign medan Sutor undervisade om mjukvara för spel.

Sutor påbörjade sin yrkesbana inom spelindustrin när han under 2009 började som produktchef, och kom senare att anta flera positioner i flera välkända spelföretag. Under 2015 tog han anställning på EA Chillingo, där han bland annat arbetade med att introducera det välkända spelet Angry Birds på den kinesiska marknaden.

Perfekt plats för forskning

Bonny och Sutor kände tidigt till att Sverige har en väl utvecklad spelindustri. Under 2015 fick de en inbjudan från professor Per Backlund på Högskolan i Skövde och Sweden Game Arena, att gästföreläsa för svenska dataspelsutvecklare om den kinesiska spelmarknaden.

– Det blev startskottet för en ny och djupare förståelse för hur spelutvecklingen och spelindustrin i Sverige fungerar, säger Sutor. Vi kände verkligen att spelutbildningen vid Högskolan i Skövde var nära integrerad med spelindustrin.

Efter besöket fortsatte kontakten, då Bonny och Sutor bland annat hjälpte Per med kontakter i Kina. Det ledde till fler besök, och nya kontakter. Det var genom denna relation som Bonny och Sutor under 2018 valde att ta steget att flytta till Skövde och bli en del av Sweden Game Arena.

Den perfekta platsen att bedriva forskning, menar Sutor, som också uttrycker stor tacksamhet mot Per Backlund och de andra forskarna som ingår i teamet.

Framgångsrikt samarbete

Idag forskar Sutor om hur oberoende spelutvecklare inom mobilspel kan förstå marknaden genom en datastyrd modell som han kallar the Fish Tank Model. I arbetet med modellen har det varit ett framgångsrikt samarbete tillsammans med The Game Incubator och det lokala mobilspelsföretaget PocApp Studios.

– Den här modellen kan underlätta för oberoende spelutvecklare att lättare förstå hur de kan publicera sina spel, kategorisera spelare, marknadsföra sig och maximera intäkterna. Alla beslut baseras på dataanalyser, och vi har även definierat system för att mäta olika prestationer hos användarna, såväl som tänkbara problem, säger Sutor.

Skapa kontakter

I de framtida planerna för att bidra till Sweden Game Arenas community ingår att ytterligare förbättra the Fish Tank Model. Han hoppas också kunna hjälpa fler oberoende spelutvecklare i Sverige att förstå hur man ger ut och marknadsför sina egna mobilspel, och hur de bättre ska kunna utvärdera sina speluppdateringar för att öka intäkterna.

– Jag vill också utnyttja mina samlade kunskaper och kontakter för att bygga en bro för de svenska spelutvecklarna till marknaden i Asien, särskilt genom att söka externa investerare och introducera Sweden Game Arena till fler potentiella samarbetspartners, säger Sutor.