Integritetspolicy

Reference: General Data Protection Regulation, GDPR (679/2016)

Personuppgifter är information kopplad till dig

Från och med den 25 maj 2018 kommer dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla som lag i Sverige. GDPR ersätter Personuppgiftslagen, PUL. Mycket kommer att förbli detsamma, men kraven på hur företag kan behandla personuppgifter skärps. Personuppgifter innehåller alla typer av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person och GDPR innehåller regler för hur företag kan behandla den typen av data.

Behandling av personuppgifter

Sweden Game Arena är ett statligt finansierat projekt baserat i Skövde. Vi är Europas främsta kluster för utveckling, utbildning och företagande inom dataspel och vi är även arrangörer av Sweden Game Conference. För att kunna kommunicera vårt arbete och dela erbjudanden och avtal med våra medlemmar och följare behöver vi i viss mån behandla personuppgifter. Vi behandlar till exempel personuppgifter som namn och e-postadresser för deltagare i våra evenemang och dokumenterar och lagrar bilder från de evenemang vi anordnar där deltagarna kan synas.

Delning av data med våra finansiärer

Som ett projekt måste vi rapportera vårt arbete till våra finansiärer. När de rapporterar kan de få tillgång till evenemangsbilder och information om hur många personer som deltog i våra evenemang. Om det är ett evenemang riktat till våra medlemsföretag måste vi också rapportera hur många personer från vart och ett av företagen som deltog.

Vi delar dock inte enskilda namn med våra finansiärer, bara siffror.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort och begär att de ändras om de är felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begära registerutdrag av den information vi har om dig.

Detta innebär att om vi har lagt upp en bild av dig kommer vi att ta ner den omedelbart om du begär det, och du kan alltid avsluta prenumerationen från alla våra e-postlistor.

Om du vill ha ett registerutdrag eller önskar att vissa eller alla av dina personuppgifter tas bort från våra kanaler måste begäran skickas till jennifer@swedengamearena.se.