Hur säkerställs Sverige som världsledande nation inom dataspelsutveckling?

Genom SpelAlmedalen, som är en satsning som sker under Almedalsveckan, kommer kunskapen om spel som näring, kultur och forskning att diskuteras. Från Skövde och Sweden Game Arena kommer utvecklingen av branschen att ligga i fokus, för att fortsätta stötta den starka startup-och indiescenen som har byggts upp under en lång tid. Det blir även ett tillfälle att sprida kunskap för att säkerställa att Sverige även i framtiden förblir en världsledande dataspelsutvecklingsnation.

– I en värld fylld av stora speljättar som får stort fokus, behöver någon föra talan för de mindre spelföretagen som utgör minst 85% av spelsverige. Det kommer att bli vår roll under SpelAlmedalen, säger Marcus Toftedahl, projektledare för Level Up Swedish Games Industry på Science Park Skövde.

Marcus Toftedahl och Jenny Brusk, grundare av nätverket DONNA för kvinnliga, trans och icke-binära spelstudenter samt projektledare för All In på Science Park Skövde, kommer under SpelAlmedalen att prata om initiativ som har tagits från Skövde kopplat till jämställdhet och nationell branschutveckling.

– Vi har en stark startup-scen som har byggts upp i över 20 år, sedan Högskolan i Skövde började med spelutbildning. Det har lett till flera stora globala succéer, men även ett konstant flöde av hållbara indie- och startupföretag genom Sweden Game Startup, säger Marcus Toftedahl.

Öka kvinnligt entreprenörskap

Under SpelAlmedalen kommer Jenny Brusk att dela med sig av resultatet från All In-projektet, vars syfte har varit att utveckla verktyg och metoder för spelinkubatorer- och kluster och andra intressenter med målet att få fler kvinnliga spelutvecklare att starta företag.

– Det finns en underrepresentation av kvinnliga entreprenörer, inte minst inom spel. Vi har genom projektet fått en betydligt bättre förståelse för de utmaningar som just kvinnor och icke-binära personer står inför när de överväger att starta eget, men också deras drivkrafter, menar Jenny Brusk.

Under projektet har det utvecklats och testats olika insatser för att motverka de hinder som identifierades, så som workshops och mentorskapsprogram.

– Resultatet av det har formulerats till en verktygslåda som vi nu är nu redo att presentera och sprida. Med verktygslådan vill vi visa att vi med relativt enkla medel kan underlätta för kvinnor och icke-binära personer att starta företag, säger Jenny Brusk.

Satsningar haltar

Marcus Toftedahl hoppas kunna sprida mer kunskap bland politiker och beslutsfattare om hur branschen fungerar under branschsamlingen på Gotland. Han menar att vi behöver ta tillvara på den drivkraft som finns inom de regionala spelklustren som växt fram för att säkerställa att Sverige även i framtiden förblir en världsledande dataspelutvecklingsnation.

– Det är väldigt viktigt för Sverige som land att det finns en nationell samlad satsning på dataspel. I dagsläget hamnar dataspel någonstans mellan teknik och kultur, vilket gör att satsningar på att stärka Sveriges spelbransch haltar, säger Marcus.

Marcus Toftedahl och Jenny Brusk kommer delta i följande seminarium under SpelAlmedalen:

Tisdag 25/6
15:15-16:00 Representation in games and in the places we make games

Onsdag 26/6
11:45-12:45 20 år av tillväxt, därför är det dags för en nationell strategi för dataspel
13:00-13:45 Hur kan spel bli en katalysator för innovation och stärka svensk konkurrenskraft?
14:15-15:00 Hur öka kunskap om skärmtid?

Läs hela programmet genom att söka på SpelAlmedalen i din almedalsapp eller klicka här: http://spelalmedalen.se/.

Jenny Brusk.jpg

Jenny Brusk, grundare av nätverket DONNA för kvinnliga, trans och icke-binära spelstudenter samt projektledare för All In på Science Park Skövde.

Marcus Toftedahl.jpg

Marcus Toftedahl, projektledare för Level Up Swedish Games Industry på Science Park Skövde.

Relaterade nyheter

Visa alla nyheter