Nytt mentorskapsprogram ska lyfta kvinnliga VD:ar

Från vänster: Disa Johansson, Ambar Troya, Tilla Segerstedt och Viktoriia Rudkovska.

I projektet All In har flertalet hinder identifierats som gör att färre kvinnor än män väljer att starta företag. Ett av dessa är att kvinnor i högre utsträckning än män saknar nätverk och förebilder. För att möta det behovet, har Science Park Skövde tillsammans med Karlstadklustret The Great Journey skapat ett mentorskapsprogram för att stötta kvinnliga grundare och VD:ar inom spel.

– Genom mentorskapsprogrammet skapas ett öppet och förtroendegivande klimat där de vågar diskutera frågor och svåra situationer som kan uppstå som kvinnlig VD, säger Jenny Brusk, grundare av det kvinnliga spelnätverket DONNA och projektledare för All In på Science Park Skövde AB.

Projektet All In, som drivs av Science Park Skövde under varumärket Sweden Game Arena, har handlat om att utveckla metoder och verktyg för att underlätta för kvinnor och icke-binära personer att starta egna spelföretag.

– Vi har inom projektet gjort en enkätundersökning följt av flera workshops för att dels identifiera vad som hindrar målgruppen från att starta eget, dels ta fram lösningar för att motverka dessa hinder, säger Jenny Brusk.

Ett av de verktyg som har tagits fram inom ramen för All In-projektet är mentorskapsprogrammet Female Game Entrepreneur Mentorship Program, då det framkom att behovet av nätverk och förebilder var stort. I samarbete med The Great Journey i Karlstad, grundades ett mentorskapsprogram med fem kvinnliga entreprenörer. En av dem är Tilla Segerstedt, grundare och VD för Aurora Arts som har sin bas i Skövde.

– Att vara en del av ett mentorskapsprogram är en möjlighet att inte bara skapa nya kontakter, utan också lära av andra kvinnor och icke-binära personer i branschen. Det är viktigt att vi stöttar varandra för att stärka våra röster och närvaro i industrin, där vi kan dela med oss av båda positiva och negativa erfarenheter, säger Tilla.

En annan som är med i mentorskapsprogrammet är Ambar Troya. Hon är just nu spelstudent i Karlstad, men har tidigare grundat och drivit spelföretag.

– Att vara en del av mentorskapsprogrammet betyder mycket för mig, då jag känner mig inkluderad i en underbar gemenskap av kvinnor som inspirerar och motiverar mig att fortsätta på denna resa. Jag hoppas kunna bygga självförtroende, släppa taget om tidigare misslyckanden och närma mig framtiden med mer kunskap och entusiasm, säger Ambar.

20240418_171516_ss.jpg
20240418_171000.jpg

80 000 spel

När kvinnorna i mentorskapsprogrammet samlades för andra gången, denna gång i Karlstad, besökte representanter från Sweden Game Arena sina klusterkollegor från The Great Journey. Det innehöll bland annat besök på Embracers huvudkontor, besök på spelstudion Mirage Game Studios och en tur till Embracer Games Archive. I arkivet fanns en imponerade samling av närmare 80 000 spel, som ska bli ännu fler. Målet är att det ska finnas ett exemplar av varje fysiskt spel som någonsin har släppts.

Under besöket i Karlstad träffade mentorskapsprogrammet Ellinor Johansson, HR-ansvarig på Embracer Group. Det blev en innehållsrik session, menar Ellinor.

– En fråga som alltid är av intresse är hur man får en grupp att fungera så bra som möjligt, vilka steg i en grupputveckling som man går igenom samt vart respektive grupp befinner sig. En annan spännande beröringspunkt handlade om kulturskillnader och hur det påverkar oss.

Varierad och inkluderande spelproduktion

Efter att All In-projektet avslutas, är Jenny Brusks förhoppning att kvinnorna i gruppen fortsätter att träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter.

– Vi hoppas att vi kan stötta dem genom att bjuda in mentorer vid behov. Vi hoppas även att vi kan utveckla konceptet så att fler kvinnor och icke-binära entreprenörer kan få ta del av det. Tanken är att skapa fler liknande grupper och att vi någon gång per år bjuder in alla till en större nätverksträff, säger Jenny.

Tilla Segerstedt menar att vi behöver se förändringar på alla nivåer för att skapa en mer inkluderande bransch.

– Det är svårt att skapa spel som tilltalar en bredare publik när majoriteten av dem som fattar beslut är män och spelen oftast riktas till en manlig målgrupp. Att ha fler kvinnor och icke-binära personer i ledande positioner skulle bidra till en mer varierad och inkluderande spelproduktion, vilket i sin tur skulle gynna hela branschen.

Relaterade nyheter

Visa alla nyheter