Så kan spelens drivkrafter öka ditt engagemang för lokala nyheter

Lokalmedia skulle vinna mycket läsarengagemang på att ta efter principer från dataspel.

– Mycket som är självklart för andra aktörer finns inte i tidningsvärlden, säger Torbjörn Svensson, doktorand i informationsteknologi på Högskolan i Skövde, som har forskat kring hur dataspelens funktioner och mervärden kan öka engagemanget för lokala nyhetsmedier.

När allt fler människor började använda internet allt oftare behövde lokaltidningarna anpassa sig. Pappersupplagor kompletterades med e-tidning och en nyhetssajt. I dag har nyhetssajten i vissa fall helt ersatt den fysiska tidningen. Men, trots att lokaltidningarna var snabba med att anpassa sig till webbformatet, har inte interaktiviteten och användarupplevelsen riktigt hängt med.

– Alla tidningsläsare är olika och det tar dagens webbtidningar inte hänsyn till. I en papperstidning läser folk det de är intresserade av och bläddrar förbi resten. Möjligheteten att göra det försvinner på webben där det inte finns någon bra överblick, säger Torbjörn Svensson.

Tidningarna skiljer sig på det viset från andra digitala medier, exempelvis dataspel, som hela tiden utvecklar nya sätt att engagera sin publik. Torbjörn Svensson har tagit fram en modell som visar åtgärder tidningar kan använda för att öka läsarnas engagemang, genom att applicera principer från spelvärlden. Modellen bygger bland annat på kunskap om användartyper, och försöker minska klyftan mellan traditionellt nyhetsläsande och det alltmer digitaliserade mediesamhället.

Gör mer av det läsaren vill ha

Torbjörn Svensson menar att nyhetssajterna måste vända sig mer till användaren och göra mer av det användaren uppskattar. Ett exempel är möjligheten att söka upp nyheter, men bra sökfunktioner saknas ofta på de lokala nyhetssajterna.

– Efter över 20 år på internet har folk lärt sig att söka. När du vill leta efter en artikel du har läst kommer du kanske ihåg ämnet, vem som uttalar sig, och att det var på våren. Trots det är det inte säkert att du kan hitta artikeln via nyhetssajtens sökfunktion och du tvingas använda Google.

Ett annat tydligt förslag till förbättring är bättre koppling mellan tidningarnas webbsida och app.

– Mycket som är självklart för andra aktörer finns inte i tidningsvärlden. Det du tittat på via Netflix registreras i både deras webbsida och app. Men tidningarnas appar känner inte av om du har läst en artikel på deras webb.

Viktigt med ett socialt lager

Dataspel erbjuder ofta sina spelare mötesplatser online, vilket gör att spelarna både får socialt utbyte, ett sammanhang och kanske kan träffa likasinnade. I tidningsvärlden är det ofta mer traditionella sociala medier som gäller, exempelvis ett kommentarsfält på Facebook, där tonen ibland kan vara hård. Torbjörn Svensson menar att tidningarna skulle gynnas av att lägga till ett "socialt lager" i nyhetsapparna så att du kan samverka med andra läsare eller med redaktionen.

– En sak skulle kunna vara att kunna visa vad man tycker om en nyhet med någon form av reaktionsfunktion, såsom tumme upp, stjärna eller smiley. En annan att kunna ge återkoppling till redaktionen att man vill se mer nyheter av den här typen, eller kunna framföra kritik mot hur nyheten presenteras. Man kanske har kunskap om något som tidningen verkar missa eller vill berätta hur man själv uppfattar situationen.

Torbjörn föreslår att öppna någon form av kommunikationskanal mellan läsare och redaktion, så att det inte bara är envägskommunikation, utan en dialog.

– Tidningarna borde kunna arbeta mer tillsammans och bry sig mer om läsaren och hens behov. Det är dock svårt att vara innovativ. Det var inte de klassiska musikförlagen som skapade Spotify och det var inte de stora filmbolagen som skapade strömningstjänster för film. Så vi kan inte räkna med att det ska vara de stora tidningskoncernerna som skapar framtidens digitala lokala nyheter. Frågan är vem eller vilka som är galna nog att försöka göra det.

Torbjörn Svensson försvarar sin avhandling ”From Games to News: Creating an Engagement Model for Digital Local News” onsdag 28 februari på Högskolan i Skövde.

Läs avhandlingen i DiVA

Relaterade nyheter

Visa alla nyheter