Spelalmedalen – en gemensam satsning på kunskap och dialog

“5 000 år av spel och moralpanik”, “Spelens roll i framtidens kulturskola” och “Hur kan Sverige bli världsledande på spelforskning?” Det är några av rubrikerna när Högskolan i Skövde, Uppsala universitet, Svenska Spelforskarrådet, Sverok - Spelkulturförbundet och Dataspelsbranschen gör en gemensam satsning på kunskap och dialog i Almedalen 2023. Samarbetet är nytt för i år och samlas under paraplynamnet Spelalmedalen.

Svensk spelutveckling är en snabbt växande bransch som står för 4,1 procent av den svenska tjänsteexporten. Sverok som organiserar spelintresserade ungdomar är ett av Sveriges största ungdomsförbund. Ändå hamnar spel ofta i skymundan i det offentliga och det saknas både kunskap och en genomarbetad nationell strategi för spel.

– Vi vill höja kunskapsnivån om spel i det offentliga samtalet, men också inom akademin. Svensk spelforskning springer ur en bred multidisciplinär flora som täcker allt från teknologi, etik, media, design, entreprenörskap och mycket annat. Det behövs mer resurser och ett samlat grepp – tillsammans kan vi bli världsledande på spelforskning, säger Per Backlund, professor på Högskolan i Skövde och ordförande för Svenska Spelforskarrådet.

– Förra året var det mycket stort intresse för spel i Almedalen. Därför gör vi ett ambitiöst program i år. Det är en lite ovanlig kombination med forskare, spelarorganisationer och bransch som arrangerar. Spel får ofta både kritik och hyllningar, vi vill ta upp alltihop, säger Patrick Prax från Spelinstitutionen på Uppsala universitet.

Per Backlund.jpg

Per Backlund, professor på Högskolan i Skövde och ordförande för Svenska Spelforskarrådet deltar i "Spelalmedalen".

Behöver utbilda fler

En annan stor utmaning är kompetensförsörjningen till den snabbt växande branschen. Under våren släpptes rapporten “Vägar in i spelbranschen” som visar på ett kompetensgap på 25 000 spelutvecklare redan om tio år.

– Vi behöver både en bättre fungerande arbetskraftsinvandring och fler utbildningsplatser om vi ska kunna försörja våra kreativa företag med den kompetens de behöver för att kunna fortsätta växa och utveckla världsledande spel i Sverige, säger Johanna Nylander, analyschef på Dataspelsbranschen.

Saknas stöd från politiken

En gemensam utmaning är att spel saknas i kulturpolitiken. Att utveckla digitala spel är en kreativ process där både berättarkonst, grafik och musik möts i ett allkonstverk skapat för upplevelse och aktivt deltagande och medskapande. Men där exempelvis musik, litteratur, film och bildkonst var för sig har nationella strategier, ramverk och stöd för både utveckling, utövare och kulturkonsumenter, så hamnar spelen ofta vid sidan om.

– Spel är en interaktiv kulturform där deltagarna samtidigt kan vara både åskådare och medskapare. En majoritet av Sveriges unga spelar spel och inom Sverok lär sig barn och unga om demokrati och inflytande. Det är viktigt att stärka infrastrukturen för spel och spelkulturen så vi slutar hamna mellan stolarna. Spel är kultur!, säger Max Horttanainen, ordförande Sverok.

Genom Spelalmedalen vill arrangörerna sprida kunskap om spel som näring, kultur och forskningsområde, utveckla samverkan och bjuda in till dialog om hur framtidens politik för spel borde se ut.

Du hittar hela programmet på spelalmedalen.se eller om du söker på Spelalmedalen i Almedalsappen. Samtliga seminarier under Spelalmedalen genomförs i Uppsala universitets lokaler/campus Gotland på Strandgatan 1 i Visby.

Läs mer om Högskolans medverkan i Almedalen 2023

Relaterade nyheter

Visa alla nyheter