Spelindustrin ska levla upp - mångmiljonsatsningen startar i Skövde

Få har missat den svenska spelindustrins starka utveckling med en omsättning på 58,9 miljarder kronor 2021, en ökning med 70 procent från året innan. Industrin utgör nu 4,1 procent av Sveriges tjänsteexport och är i dag i paritet med de stora exportnäringarna järnmalm, trä och lastbilar. Mer än 30 000 fler spelutvecklare kommer behövas till 2030 än vad som finns i Sverige idag.

För att utveckla industrin och fortsätta vara i den globala täten initieras nu en omfattande mångmiljonsatsning av aktörer i Västra Götaland, med Science Park Skövde och dataspelsklustret Sweden Game Arena i spetsen.

Mer än 16,6 miljoner kronor investeras i ett första skede i den ambitiösa dataspelssatsningen Level Up, som ska stärka spelindustrin både på regional och nationell nivå. Västra Götalandsregionen har beslutat att gå in med 7,5 miljoner kronor, Skövde kommun med 6 miljoner kronor, Högskolan i Skövde med 3 miljoner kronor, och Science Park Skövde samt Lindholmen Science Park går in med totalt 1,2 miljoner kronor plus medarbetares arbetstid.

Ytterligare finansiering diskuteras med Västra Götalandsregionen och nationella aktörer, vilka beslutas i början av nästa år. Målet är att det långsiktiga projektet som ska utveckla spelindustrin ska omfatta 27 miljoner kronor. Det kommer att drivas av Science Park Skövde.

Växlas upp både regionalt och nationellt

Kenneth Johansson, Vice President på Science Park Skövde, har höga målsättningar för det nya projektet.

– Vi har byggt upp ett unikt ekosystem för spelindustrin i Västra Götaland, med Skövde som huvudsäte, och spelsuccéerna avlöser varandra. Det här vill vi nu förädla, vidareutveckla och ta ut nationellt för att stärka den svenska spelindustrins globala position och fortsatta tillväxt. Vi har förmågan att leda den utvecklingen framåt, säger Kenneth Johansson.

Han fortsätter:

– Utan en nationell stödstruktur för svensk forskning, utveckling och företagande riskerar vi att tappa innovationer och även IP-rättigheter, kompetens, arbetskraft, och ägande. Spelindustrin kan inte behandlas styvmoderligt när den har så stora tillväxtmöjligheter och redan idag står för fyra procent av Sveriges tjänsteexport, utvecklar Kenneth Johansson.

På regional nivå förväntas Level Up-satsningen öka antalet arbetstillfällen, leda till fler spelbolag genom startups och externa etableringar, bättre utbyte mellan näringsliv och forskning, och fler tekniska innovationer och stödprocesser för dessa. Flera samhällsutmaningar ska adresseras, bland annat kompetensutveckling samt jämlikhet och inkludering.

Därtill ska Level Up växlas upp till nationell nivå för att driva på en utveckling av industrin tillsammans med övriga spelkluster i Sverige. Med Level Up ska en nationellt samlande infrastruktur och mötesplats för spelindustrin byggas upp, där vi identifierar och implementerar ytterligare finansiering och investeringar som gynnar utvecklingen.

Med satsningen kan mer robusta nationella system för forskning, innovation, kompetenssäkring och ägande skapas, något som finns för de flesta andra etablerade industrier men ännu inte i den unga spelindustrin. Bland målen finns också att initiera utveckling av en nationell forskningsskola inom dataspel, likt det som finns inom fordonsindustrin och life science.

Positiva tongångar från branschen

Level Up-satsningen får tummen upp även från svenska spelbolag. Rickard Frisegård, VD för Stunlock Studios, som ligger bakom dundersuccén V Rising, hoppas på initiativ som bland annat kan stötta kompetensbristen och tillgången till aktuell forskning och kunskap.

– Vi är väldigt positiva till den här satsningen. Skövde och Västra Götaland har en särställning med hög densitet av spelbolag och stort stöd från många viktiga aktörer på platsen. Det skapar flexibilitet och gör oss konkurrenskraftiga. Jag tycker absolut att regionen kan ta på sig kaptenshatten framåt, säger Rickard Frisegård, VD på Stunlock Studios.

På branschorganisationen Dataspelsbranschen välkomnar man Level Up.

– Det är en otrolig satsning från Skövde och Västra Götaland. Spelindustrin är relativt ung och strukturer behövs mer än någonsin för att utveckla den och bibehålla Sveriges starka position. En stor andel av spelbolagen är små, solo-och mikroföretagen står för 88 procent av branschen, och de kan inte bära det här själva, säger Johanna, analyschef på Dataspelsbranschen.

Johanna Nylander pekar också på vikten med långsiktighet i branschen.

– Det finns en enorm kraft när stabila aktörer som akademi, kommun och region går ihop och jobbar för samma sak. Då skapas den långsiktighet som branschen behöver kopplat till bland annat forskning och relevant kompetens, menar Johanna Nylander.

Hon fortsätter:

– Även på Europanivå har man börjat förstå och se spelbranschens betydelse. Det är viktigt att vi har alla förutsättningar för en fortsatt stark inhemsk spelutveckling i unionen om vi ska kunna klara konkurrensen om både spelarna och arbetskraften, poängterar Johanna Nylander.

Relaterade nyheter

Visa alla nyheter