Adjöss och tack för spelen!

Vad ligger bakom spelsuccéerna från Sverige och Skövde? Hur blir ett spel till och hur mycket tanke, planering, kunskap och slit krävs det? Det är frågor som Högskolan i Skövde, tillsammans med studenterna på dataspelsutvecklings-
programmen, ska försöka att besvara under spelkonferensen Adjöss och tack för spelen, 31 maj och 1 juni. Konferensen är gratis och öppen för allmänheten.

Onsdagen 31 maj och torsdagen 1 juni fylls Hus G på Högskolan i Skövde med dataspel. Det är där slutkonferensen för spelstudenternas sista kurs, Spelprojekt 3, kommer att arrangeras, med spelutställning och presentationer. Konferensen går under namnet Adjöss och tack för spelen, och markerar att första kullen studenter som studerat enligt den nya programstrukturen på spelutbildningarna är klara med sin utbildning. Dataspelsutbildningarna på Högskolan i Skövde firar 20-årsjubileum detta läsår och här studerar nu 650 personer dataspelsutveckling både på grundnivå och avancerad nivå.

Sveriges nya basindustri

Spelbranschen har blivit en ny basindustri i Sverige och branschen behöver öka med minst 25 000 spelutvecklare på tio år enligt branschorganisationen Dataspelsbranschen. Skövde är Sveriges näst största spelutvecklarkommun efter Stockholm och här finns ett väl utvecklat samarbete mellan akademi och näringsliv.

– Nu vill vi visa upp den akademiska spelutbildningen. Vi vill berätta varför den finns, och vad studenterna kan efter tre års studier. Vi utvecklar de spelutvecklare vi vill ha i framtiden – spelutvecklare som är kloka, analytiska, insiktsfulla och innovativa, säger Ulf Wilhelmsson, biträdande professor i medier, estetik och berättande på Högskolan i Skövde och examinator för Spelprojekt 3.

Bra grogrund för att starta företag

Kursen Spelprojekt 3 är ett nygammalt inslag i dataspelsprogrammen på Högskolan i Skövde. När utbildningarna startade 2002 fanns en sådan kurs, men den försvann efter några år. Med start 2020 ges utbildningarna enligt en ny programstruktur, där kursen Spelprojekt 3 åter finns med, och dessutom avslutar hela utbildningen. I kursen skapar studenterna under 10 veckor ett spel som ska vara uppvisningsbart vid kursens avslut. De som vill har möjlighet att fortsätta utveckla spelet efter examen. Syftet med att lägga kursen sist i utbildningen är att ge så många som möjligt en bra grund att bygga vidare på om de vill starta företag genom Sweden Game Startup som drivs av Science Park Skövde – som studenterna inom kursen har möjlighet att samarbeta med.

– Konferensen är ett bra tillfälle för studenterna att visa spelen och testa dem mot en större allmänhet. Det är också ett festligt avslut både på terminen och studietiden, säger Andreas Jonasson, adjunkt på Högskolan i Skövde och kursansvarig för Spelprojekt 3.

Visar vad akademiska studier ger

Konferensen är en del av utbildningen och innehåller en mängd intressanta inslag. Bland annat kommer varje student att presentera en del av spelet under 15 minuter, där de motiverar och resonerar kring sina val.

– Akademiska studier ger studenterna forskningsbaserad kunskap om hur spel och spelande fungerar mer på djupet, samt hur spel och spelkultur är viktiga delar i våra samhällen. De lär sig att använda vetenskapliga metoder och förhållningsätt för att förstå spel och spelande. Det kan vara viktigt senare arbetslivet för att kunna fatta välgrundade beslut i en spelutvecklingsprocess, säger Ulf Wilhelmsson.

Studierna på Högskolan ger välgrundad teoretisk kunskap och metodkännedom om hur spel och spelande kan undersökas och utvärderas.

Välkommen att lyssna på presentationer och testa spel!

Konferensen kommer att ha 30 utställningsplatser. Flest utställare är från Spelprojekt 3, men även studentgrupper från kursen Spelprojekt 2 medverkar. Enskilda arbeten och examensarbeten kommer också att visas upp.

När?
Onsdag 31 maj kl. 08:00 – 17:00
Torsdag 1 juni kl. 08:00 – 15:00. (Expoytan stänger 14:00.)
Tiderna kan komma att justeras något.

Var?
Högskolevägen 3, Hus G, Högskolan i Skövde.
Konferensen hålls i hela entréplanet, både i korridoren och i salarna.

Kontakt

Andreas Jonasson, adjunkt i informationsteknologi
andreas.jonasson@his.se, 0500-448894

Ulf Wilhelmsson, bitr. professor i medier, estetik och berättande
ulf.wilhelmsson@his.se, 0500-448808

Jamie Fawcus, lektor i musik
jamie.fawcus@his.se, 0500-448841

Relaterade nyheter

Visa alla nyheter