Projekt ska bidra till fler startups med kvinnliga grundare

Under våren blev det klart. Science Park Skövde AB har beviljats 365 625 kr från Vinnova för att driva All in, ett projekt som syftar till att utveckla verktyg och metoder för spelinkubatorer och -kluster med målet att öka antalet kvinnliga spelentreprenörer.

- Med All in gör vi nu ett krafttag tillsammans med övriga kluster i Sverige för att kartlägga hinder för kvinnor att starta eget spelföretag, säger Jenny Brusk, grundare av nätverket DONNA och projektledare för All in.

Kvinnor utgör för närvarande 22% av de anställda i den svenska spelindustrin och endast 2% av enmansbolagen inom spel har en kvinnlig grundare. Att locka fler kvinnor till branschen är avgörande för innovation, konkurrenskraft och hållbar utveckling inom den svenska spelindustrin.

- Vi i Skövde har länge arbetat med att öka jämställdheten inom spel och att utveckla metoder för att attrahera fler kvinnor till att bli spelutvecklare. Trots goda resultat ser vi bara en liten effekt när det kommer till vilka som går vidare för att starta eget, säger Jenny Brusk, grundare av nätverket DONNA och projektledare för All in.

"Ett krafttag tillsammans”

Efter en genomlysning som gjordes 2022 av branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, identifierades jämställdhet och mångfald som viktiga men utmanande hållbarhetsmål för spelkluster i Sverige. Anledningarna är flera, bland annat att det finns brist på strukturerade arbetssätt samt att arbetet ofta drivs av några få eldsjälar inom organisationerna. Detta gör att insatserna blir personberoende och sårbara. Därför samlar nu Science Park Skövde AB övriga kluster i Sverige för att påskynda hållbarhetsarbetet och främja positiva förändringar inom hela branschen.

- Med All in gör vi nu ett krafttag tillsammans för att kartlägga hinder för kvinnor att starta eget spelföretag och utifrån det utveckla metoder och verktyg som underlättar deras resa. Vi kommer även att göra en jämförelse med andra branscher, såsom IT/tech, och med manliga erfarenheter. Genom att skapa bättre förutsättningar för kvinnor att starta eget tror vi att vi också kommer skapa bättre förutsättningar för alla, säger Jenny Brusk.

Projektet kommer att inledas med en kartläggning av de faktorer som hindrar kvinnors entreprenöriella initiativ samt ambitionerna hos målgruppen. Nästa steg blir att utveckla verktyg och metoder baserade på resultaten.

För mer information, kontakta:

Jenny Brusk, projektledare för All in, Science Park Skövde AB,
jenny.brusk@scienceparkskovde.se, 0733-85 50 51

Kort om projektet

All in är ett delprojekt i Level Up-satsningen och pågår under perioden maj 2023 – juni 2024. Projektet drivs av Science Park Skövde AB, i samarbete med Arctic Game, GamePort/Blekinge Business incubator, STING, The Great Journey, East Sweden Game och Mid Sweden Games/Bron Innovation. Projektet finansieras av Vinnova.

Relaterade nyheter

Visa alla nyheter